• IMG_504751
  • IMG_505150
  • IMG_503799
  • IMG_517312
  • IMG_532474
  • IMG_537379
  • IMG_532686
ĐC: Khối 19 - Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An